Workshop om förändringsinriktad humaniora på KTH 22-23 oktober 2018

Workshop om förändringsinriktad humaniora

Den 22-23 oktober möts 25 humanistiska forskare och entreprenörer från Sverige, Danmark, Norge, USA, Kanada och England på KTH kring frågan om hur humanistisk kunskap kan bidra till ett bättre samhälle. Inte endast genom att reflektera och vara kritisk – viktiga grundläggande förhållningssätt för humaniora – utan också genom att föreställa, designa och bygga tillsammans med andra – allt ifrån miljöinfrastruktur och smarta städer till databaser och sökmotorer. En viktig fråga för workshopen ”Making Change through the Humanities” är hur tekniska högskolor kan bli en plattformar för sådan humaniora.

Det finns många tecken på att vi behöver utveckla vår kunskap om de sociotekniska system som förändrar våra liv på ett genomgripande och ofta, men inte alltid, positivt sätt. I USA håller en del av glansen från Silicon Valley att blekna till följd av skandaler kring Facebook och andra sociala medier-plattformar. Forskare har visat hur Google inte är en neutral sökmotor utan att algoritmerna vilar på, oftast oredovisade, värderingar. Innovationsmyndigheten Vinnova säger att kunskaperna kring hur ökad användning av artificiell intelligens påverkar samhällsutvecklingen är mycket outvecklade. Bilder och visioner av smarta städer är ofta påfallande tomma på människor.

Det blir allt tydligare att vi behöver komma samman för att möta breda samhällsutmaningar och kunskap om det mänskliga och kulturella ses allt ofta en förutsättning för en sådan utveckling. I centrum for workshopen “Making Change through the Humanities: Institutes, Ideas and Infrastructures” (22-23 oktober) står frågan om hur vi kan bygga humanistisk och mänsklig kunskap och kapacitet för att möta samtida och framtida sociala, infrastrukturella och miljömässiga utmaningar tillsammans med andra kunskapsområden och aktörer. Hur kan vi skapa institutioner, infrastrukturer, processer och policies för att möta dessa behov?

En utgångspunkt är att det finns kraft att hämta i de nya humanioror som vuxit fram under de senaste tio-femton åren – till exempel miljöhumaniora, digital humaniora, medicinsk humaniora – och i områden som queer studies och disability studies. Alla dessa har ett ett stort engagemang utanför universiteten och en närhet till mer ingripande arbetssätt. En viktig fråga är hur kritiska och historiska perspektiv kan vävas samman med olika typer av görande och byggande. Workshopen tar fasta på denna fråga också i sitt format som är blandat och experimentellt.

Bland medverkande finns Natalie Jereminjenko, professor på New York University och konstnär. Hon driver Environmental Health Clinic med innovativa och alternativa miljöprojekt i olika delar av världen. Jeremijenko, som är australiensisk medborgare, mottog nyligen en orden för sin forskning och engagemang av brittiska drottningen. David Theo Goldberg leder ett av världens största forskningsinstitut för humaniora, University of California Research Institute, och är ledande forskare inom etnicitet och politisk teori. Sara Hendren, designer och forskare på Olin College of Engineering, designar bland annat ramper som används både av skateboardåkare och personer i rullstol. Bland svenska deltagare märks Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH.

På eftermiddagen 23/10 hålls öppna föreläsningar i anslutningen till workshopen, bland annat av Jeremijenko, Goldberg och Hendren. Mer information här: http://patriksv.org/three-talks-at-kth-oct-23-1-4-pm.

Värd för workshopen ”Making Change through the Humanities” är Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH. Workshopen ingår projektet ”Mot en ny humaniora i Sverige” som har fått ett anslag för forskningsinitiering från Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare och ansvarig för workshopen är professor Patrik Svensson.

Webbplats: http://patriksv.org/making-change-through-the-humanities-oct-22-23-2018/

Comments are closed