Svenska humaniorabeskrivningar/Swedish humanities fragments

[the below fragments are descriptions of the humanities taken from six Swedish university sites, from the Swedish Research Council and the organization Humtank, see here for a rough Google translation – primarily intended for my MEDEA talk on Dec 7, 2017).

Nedan listar jag ett antal beskrivningar av humaniora som jag har tagit från officiella webbplatser (ska snart lägga till direkta länkar också) som ett led i ett forskningsprojekt jag genomför kring “aktiv/interventionistisk humaniora” och humanioras operativa verb. Texterna har lite olika status – universitetsstexterna (från de “gamla” universiteten) är endera allmänna presentationer eller specifikt inriktade mot utbildning/studenter. Självklart måste detta material analyseras varsamt. Jag har gjort urval. I något fall är texterna från flera webbsidor (kommer att framgå när jag lägger upp länkar).

UMEÅ UNIVERSITET (länk): Humaniora har en viktig roll för kunskapstillväxt och samhällsutveckling. Med humanistisk kompetens kan vi lättare förstå den samtida utvecklingen. […] Humanistiska studier ger förståelse för betydelsen av kultur och språk: för olika kulturella och konstnärliga uttryck, för gruppers och individers behov, interkulturell förståelse, kompetens i jämställdhetsfrågor, goda språkkunskaper och förmåga att tolka olika former av kommunikation. […] Inom utbildningarna lär sig studenterna att lösa problem genom att på egen hand göra större undersökningar och skriva olika typer av rapporter.

GÖTEBORGS UNIVERSITET (länk): De kan vara stora som små. Smala eller breda. Komplexa och ibland rentav obekväma. Det spelar ingen roll. Humanistiska fakulteten är platsen för de viktiga frågorna. Här utforskar du verkligheten och de fotspår vi människor lämnar efter oss. Språk, texter, musik, åsikter, vårt sätt att tänka och hur vi ser på världen vi lever i. […] En del väljer att gå vidare för att forska, andra går ut i arbetslivet. Humanister blir allt mer attraktiva på arbetsmarknaden och hittar nya roller i samhället.

LUNDS UNIVERSITET (länk): Inom de historisk-filosofiska ämnena ägnar vi i huvudsak tid till att förstå hur människor tänker och handlar, både i vår egen tid och i den nära och avlägsna historien. Vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) fokuserar vi på språkvetenskapliga teorier, språkliga färdigheter i svenska, flera främmande språk och litteratur med både teoretiska och praktiska inslag. Och vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) […] är det möjligt att studera och forska flera ämnen inom religionsvetenskap och teologi. […] I en värld där intrycken ökar i takt med samhällstempot är det viktigt att kunna resonera och diskutera utifrån humanistiska värderingar.

UPPSALA UNIVERSITET (länk): Inom humaniora och samhällsvetenskap ryms en mängd olika yrken och ämneskunskaper nödvändiga för förståelsen och utvecklingen av vårt samhälle.Utbildning och forskning inom humaniora och samhällsvetenskap syftar till att förstå och beskriva:
hur människors föreställningar och kunskaper formas över tid
sociala och kulturella faktorer i människors beteenden
framväxten av samhället
orsaker och verkan av människors agerande och organisation

STOCKHOLMS UNIVERSITET (länk): Vill du förstå människan, världen och sammanhangen? Humaniora är ett brett kunskapsområde där människan och människans kultur studeras. Utvecklingen från förhistorisk tid fram till idag, texter och föremål som förmedlar tankar och idéer från andra tider och andra kulturer, moderna medier som medvetet eller omedvetet påverkar oss – allt detta och mycket mer är i fokus inom det humanistiska vetenskapsområdet. I en alltmer globaliserad värld blir språkkunskaper värdefulla. […]Humanistiska studier ger dig många kompetenser såsom analytisk förmåga, kritiskt tänkande och kulturell förståelse.

LINKÖPINGS UNIVERSITET: Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) omfattar en bred verksamhet […] Det rör sig om hela registret reflektera – kommunicera – gestalta, alltifrån kommunikation på en rad olika språk till gestaltning i olika material. […] Konventionell humaniora är fortfarande till stora delar uppdelad i natur och kultur. Forskningen vid LiU syftar till att studera natur, miljö och etik på ett tvärvetenskapligt sätt, men också hur vår identitet formas. Människans roll i naturen studeras på djupet, liksom vilken roll naturen har för, och i oss människor. […] Här behövs tvärvetenskapliga kulturstudier som genomför skarpa kulturella analyser, bred dialogisk kommunikation och djärvt kritiskt tänkande.

VETENSKAPSRÅDET (SWEDISH RESEARCH COUNCIL, länk): Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap handlar om hur samhället fungerar och om hur kulturella värden skapas och sprids.

HUMTANK (länk): SVERIGE BEHÖVER HÖGKVALITATIV FORSKNING OM HISTORIA, SPRÅK, RELIGION, KONST, KULTUR OCH FILOSOFI FÖR ATT DET: 1. leder till kunskap om oss själva 2. skapar förutsättningar för kritiskt tänkande 3. gör det möjligt att ifrågasätta sådant vi tar för givet 4. lär oss att tänka utifrån andras perspektiv Allt detta är avgörande för att vi ska kunna tackla de utmaningar som vårt demokratiska samhälle står inför!

Comments are closed.