References “Shifting Frames: Towards Humane Infrastructures”, Sept 2020

Aagaard Jensen, Sanne. “Connecting the Alliance: Communications Infrastructure on the NATO Agenda in the 1950s.” In Historicizing Infrastructure, edited by Andreas Marklund and Mogens Rüdiger, 183–210. Aalborg University Press, 2017. Carse, Ashley. 2016. “Keyword: Infrastructure: How a Humble French Engineering Term Shaped the Modern World.” In Infrastructures and Social Complexity: A…

Continue reading

“Some Thoughts on Making Academic Events with Particular Attention to the Mid-Sized Event” by Patrik Svensson, UCLA and Umeå University, 2019

Svensson, Patrik. 2019. “Some thoughts on making academic events with particular attention to the mid-sized event”, Digital Infrastructure in Art and Humanities Research, Umeå University. This is the published static version of October 15, 2019 (Version 1). Any new version will be published on this site, and old versions will…

Continue reading

References UCLA talk on human/istic infrastructures Nov 15, 2018

Aagaard Jensen, Sanne. “Connecting the Alliance: Communications Infrastructure on the NATO Agenda in the 1950s.” In Historicizing Infrastructure, edited by Andreas Marklund and Mogens Rüdiger, 183–210. Aalborg University Press, 2017. Agrell, Wilhelm. “Selling Big Science: Perceptions of Prospects and Risks in the Public Case for ESS in Lund.” In In…

Continue reading

Workshop om förändringsinriktad humaniora på KTH 22-23 oktober 2018

Workshop om förändringsinriktad humaniora Den 22-23 oktober möts 25 humanistiska forskare och entreprenörer från Sverige, Danmark, Norge, USA, Kanada och England på KTH kring frågan om hur humanistisk kunskap kan bidra till ett bättre samhälle. Inte endast genom att reflektera och vara kritisk – viktiga grundläggande förhållningssätt för humaniora –…

Continue reading

Cambridge talk July 11 “Radicalized Infrastructures” references

Please see below for the references I mentioned during my invited presentation at the “Searching Questions” digital humanities symposium on July 11, 2018. Photo from the symposium (Anne Alexander speaking). Photo credit: Patrik Svensson. Bear, Laura. 2015. Navigating Austerity : Currents of Debt along a South Asian River. Stanford University Press. Bhattacharyya,…

Continue reading

Humanistiska infrastrukturer

Forskningsinfrastruktur har kommit att bli ett centralt begrepp för högskolesektorn. Jag intresserar mig för infrastruktur forskningsmässigt, policymässigt och i relation till utvecklingen av humaniora, och ingår i en del grupper och sammanhang nationellt och internationellt. Jag har här samlat en del resurser och information kring infrastruktur med tonvikt på det nationella…

Continue reading